Informasjon til brukere av NEL for Arbeidsmedisin

I løpet av de nærmeste ukene vil du finne NEL Arbeidsmedisin som en del av den oppdaterte plattformen av NEL.
Innholdet og innholdsstrukturen vil fortsatt være den samme, og du trenger ikke foreta deg noe for å få tilgang til den nye plattformen.

Ved bruk av nettadressen https://arbeidsmedisin.legehandboka.no/ vil du etter hvert videresendes til innholdet på den nye plattformen.

Velkommen på ny plattform av NEL!

Introduksjon

  • De arbeidsmedisinske veiledningene er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag, og som et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet. Dersom man finner det hensiktsmessig, kan veiledningene brukes uendret.
  • Forfatterne er arbeidsmedisinske kolleger med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra det forholdet som omtales.
  • Kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) var opprinnelig ansvarlig for prosjektet
  • Fra 2010 er STAMI blitt involvert av NAMF i arbeidet med å videreutvikle og revidere veiledningene.
  • Fra 2014 er Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge blitt trukket inn i dette arbeidet.
  • Fra 2020 bidrar også Arbeidstilsynet i prosessen med prioritering og revisjon av veiledningene.

E-postadresser:

Merete Drevvatne Bugge, overlege: mdb@stami.no

Gerd Sissel Andorsen, overlege: Gerd.Sissel.Andorsen@unn.no

Sist oppdatert: 14. oktober 2020