Introduksjon

  • De arbeidsmedisinske veiledningene er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag, og som et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet. Dersom man finner det hensiktsmessig, kan veiledningene brukes uendret.
  • Forfatterne er arbeidsmedisinske kolleger med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra det forholdet som omtales.
  • Kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) var opprinnelig ansvarlig for prosjektet
  • Fra 2010 er STAMI blitt involvert av NAMF i arbeidet med å videreutvikle og revidere veiledningene.
  • Fra 2014 er Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge blitt trukket inn i dette arbeidet.
  • Fra 2020 bidrar også Arbeidstilsynet i prosessen med prioritering og revisjon av veiledningene.

E-postadresser:

Merete Drevvatne Bugge, overlege: mdb@stami.no

Gerd Sissel Andorsen, overlege: Gerd.Sissel.Andorsen@unn.no

Sist oppdatert: 14. oktober 2020