Vedlegg 1: Helseovervåkning av blyeksponerte

Oversikt over krav om tiltak ved de ulike blodblyverdier

Kvinner i fertil alder

Blodblyverdi µmol/l blodKontrollhyppighetTiltak
Mindre enn 0,5 ved tre påfølgende kvartals-kontroller1 gang pr. årIngen
Over eller lik 0,5KvartalskontrollÅrsak utredes og tiltak iverksettes
I området mellom 0,5 og 0,75 ved tre påfølgende kvartals-kontrollerKvartalskontrollOmplassering til blodbly er mindre enn 0,5. Omplassering i min. 3 måneder. Årsak utredes og tiltak iverksettes
Større enn 0,75KvartalskontrollOmplassering til blodbly er mindre enn 0,5. Omplassering i min. 3 måneder. Årsak utredes og tiltak iverksettes

Øvrige arbeidstakere

Blodblyverdi µmol/l blodKontrollhyppighetTiltak
Mindre enn 1,0 ved tre påfølgende kvartals-kontroller1 gang pr. årIngen
Mellom 1,0-1,5KvartalskontrollÅrsak utredes og tiltak iverksettes
I området mellom 1,5 og 2,0 ved tre påfølgende kvartals-kontrollerKvartalskontrollOmplassering til blodbly er mindre enn 1,5. Omplassering i min. 3 måneder. Årsak utredes og tiltak iverksettes
Større enn 2,0KvartalskontrollOmplassering til blodbly er mindre enn 1,5. Omplassering i min. 3 måneder. Årsak utredes og tiltak iverksettes

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Thomas R. Thomassen, bedriftslege
  • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.