Vedlegg 2 til "Helsekontroll av røyk- og kjemikaliedykkere"

Tilbakemelding etter undersøkelse av røyk- og kjemikaliedykker:

Navn

Født

Ovennevnte har gjennomgått helseundersøkelse for godkjenning som røyk- og kjemikaliedykker i hht Arbeidstilsynets veiledning 

Undersøkelsen omfatter følgende:

  • Yrkeshistorie
  • Helsehistorikk (kronisk sykdom, medisinbruk, rusmidler)
  • Risiko for hjerte- og karsykdom

Målinger utført (hakes av):

  • Hviskestemme 4 meter
  • Synstest (minimumskrav 0,1)
  • Lungefunksjon (spirometri)
  • Blodtrykk
  • Kolesterol
  • EKG (elektrisk hjertefunksjonsmåling)

 

Han/Hun tilfredsstiller alle helsekrav som røyk- og kjemikaliedykker

 

Han/Hun tilfredsstiller ikke alle helsekrav som røyk- og kjemikaliedykker

 

Sted:___________________________________   Dato: _______________

Underskrift:

_____________________________________________________________

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Knut Skyberg, bedriftslege, Alna HMS

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.