Fra invaliditetstabell om encephalopathi, vedlegg 7 til Organiske løsemidler (1.2)

Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)

Punktene 1.9.1 - 1.9.7 markerer en progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall). Disse punktene skal ikke brukes sammen med punkt 1.5 (kronisk svimmelhet).

Tabellen angir skadefølger og medisinsk invaliditet i prosent (invaliditetsgrad)

1.9.1Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelses- problemer, konsentrasjonsvansker, trettbarhet, emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom. Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved nevropsykologisk undersøkelse som indikerer hjerneorganisk skade. Dette punktet (1.9.1) skal ikke brukes sammen med punkt 2.1 (nakkeskader). 0-14%
1.9.2Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat redusert funksjon i dagliglivet. Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. 15-29%
1.9.3Mer uttalte subjektive symptomer enn i punktene 1.9.1 og 1.9.2 Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade 30-44%
1.9.4Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å kunne fungere i dagliglivet. Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. 45-59%
1.9.5Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten av ressursene går med til daglige gjøremål. Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn som er signifikante for hjerneorganisk skade. Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål. 60-74%
1.9.6Betydelig demens med behov for regelmessig og daglig tilsyn samt pleie og/ eller skjerming 75-84%
1.9.7Meget alvorlig demens med behov for konstant skjerming 85-100%

Tabellen er hentet fra FOR 1997-04-21 nr 373: Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.