Vedlegg 6: til utredning av arbeids- /miljørelaterte skader i nervesystemet forårsaket av organiske løsemidler (1.2)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.