Vedlegg 5: til utredning av arbeids- /miljørelaterte skader i nervesystemet forårsaket av organiske løsemidler (1.2)

Mini Mental State ExaminationMax score
OrienteringBe pas. angi dag/dato/måned/årstid/år. 1 poeng for hver5

Orientering

Be pas. angi by/fylke/landsdel/sykehus/avdeling. 1 poeng for hver.

5

Hukommelse

Sy tydelig navn på 3 gjenstander. Be pas. gjenta alle 3 ord. I poeng for hver riktig svar. Første forsøk bestemmer score 0-3, men gjenta forsøket inntil 6 ganger til han klarer alle 3.

Hvis han ikke klarer alle, kan funksjonen ikke testes meningsfullt.

3

Regning

100-7 prøven. 1 poeng for hvert rett tall. Stopp etter 5 svar. Dersom han ikke kan/vil utføre dette, kan han stave "vrede" baklengs.

1 poeng for hver bokstav i riktig rekkefølge.

5
Språk
BenevnelseVis et armbåndsur og deretter en blyant og be ham benevne gjenstandene.

1 poeng for hvert riktig svar

2
GjentakelseBe han gjenta "dersom og eller men".

Han har bare et forsøk! 1 poeng for riktig gjentagelse.

1
ForståelseBe ham følge en tre-trinns kommando: Ta et stykke papir i høyre hånd, brett det sammen på midten, legg det på gulvet

1 poeng for hver del som utføres riktig.

3
ForståelseSkriv setningen "lukk øynene" med store bokstaver på et hvitt papir og be ham gjøre det som står på arket

1 poeng hvis han lukker øynene.

1

Skriving

Be han skrive en setning (ikke dikter!). Setningen må inneholde subjekt og verb og må være rimelig. Korrekt grammatikk og staving er ikke nødvendig.1

Hukommelse

Spør igjen etter de gjenstander som ble nevnt under Hukommelse
1 poeng for hvert korrekt svar.

3

Kopiering

Tegn to femkanter som skjærer hverandre. Be pas. kopiere nøyaktig
Alle 10 hjørner skal være med. Se bort fra rotering eller tremor.

1

Total-score

 

30

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.