Vedlegg 4: til utredning av arbeids- /miljørelaterte skader i nervesystemet forårsaket av organiske løsemidler (1.2)

Short Test Of Mental Status (STMS)

Etter prof. Emre Kokmen et al., Mayo Clinic

Pasientens navn:____________________________________ Fødselsdato:__________

Kjønn (M/K):____ Høyrehendt/venstrehendt (H/V):____ Dato:__________

1

Orientering

Pasienten bes om å oppgi a) Fullt navn, b) gate- eller annen lokaladresse, c) hvor han eller hun er nå, d) ukedag eller dato, e) måned, f) årstid, g) år.

1 poeng for hvert riktig svar, maksimalt 8

 

2

Oppmerksomhet

Pasienten bes om å gjenta sifferserier (begynn med 5 og dersom han/hun klarer det forsett med 6 og deretter 7). Hvis pasienten klarer å gjenta 7 riktig oppnåes 7 poeng, 6 -6 og 5 gir 5 poeng. Gå eventuelt ned til 4 eller 3 tall. Han/hun får 1 eller 2 poeng om ett eller to av de tre siffrene klares.
Eks.: 2-9-6-8-3, 5-7-1-9-4-6, 2-1-5-9-6-2-8

Maksimalt oppnåes 7 poeng.

 

3

Innprentning

Man sier til pasienten at han/hun skal gjenta 4 ord, som han/hun også skal prøve å huske til senere. De 4 ordene er: "eple", "hjelp", "tunnell" og " Johnsen". Dersom pasienten klarer å gjenta alle ordene gir 4 poeng. Eventuelt gjentaes ordene inntil 3 ganger og antall gjentagelser registreres her:

Det registreres hvor mange ord pasienten klarer å lære etter 4 forsøk (første gang og tre gjentagelser)

Maksimalt oppnåes 4 poeng

 

4

Hoderegning

Pasienten bes om å regne ut svaret på: a) 5 x 13, b) 65-7, c) 58 :2, d) 29+11.

1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 4 poeng.

 

5

Abstraksjon

Ordpar-prøve. Pasienten bes om å forklare hva som forener ordene a) appelsin og banan, b) hest og hund, c) bord og bokhylle.

1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 3 poeng.

 

6

Allmenorientering

Pasienten bes om å: a) angi statministerens navn, b) kongens navn, c) angi uker pr. år, d) definere hva en øy er.

1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 4 poeng.

 

7

Konstruktiv - spatial evne

Pasienten bes om å tegne a) tegne en klokke som viser 11.15, b) tegne (kopiere) en tredimensjonal kubus.

Rett løsning gir 2 poeng pr. figur, med noe prinsipiell feilaktighet 1 poeng, maksimalt oppnåes 4 poeng.

Pasientens tegning av klokke:

 

8

Hukommelse - recall

Pasienten bes om å gjenta de 4 ordene under pkt. 3. Ingen hjelp gies.

Et poeng pr. ord, maksimalt oppnåes 4 poeng.

 

9

Total- skår

Maksimalt oppnåes 38 poeng

Trekk fra 1,2 eller 3 dersom det var flere enn ett forsøk på pkt. 3 for å fastsette justert total-skår.

 

10

Justert total-skår

Maksimalt oppnåes 38 poeng

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.