Vedlegg 2: til utredning av arbeids- /miljørelaterte skader i nervesystemet forårsaket av organiske løsemidler (1.2)

Audit-klinisk instrument

 1. Har pasienten siden fylte 18 år hatt noen hodeskade?
  Ja = 3 Nei = 0
 2. Har pasienten siden fylte 18 år hatt noen bruddskade?
  Ja = 3 Nei = 0
 3. Foreligger konjuktival injeksjon?
  Ikke til stede = 0 Mild = 1 Moderat = 2 Sterk = 3
 4. Foreligger abnorm hudvaskularisering?
  Ikke tilstede = 0 Mild = 1 Moderat = 2 Sterk = 3
 5. Foreligger håndtremor?
  Ikke til stede = 0 Mild = 1 Moderat = 2 Sterk = 3
 6. Foreligger tungetremor?
  Ikke til stede = 0 Mild = 1 Moderat = 2 Sterk = 3
 7. Foreligger hepatomegali?
  Ikke til stede = 0 Mild = 1 Moderat = 2 Sterk = 3
 8. Gammaglutamyltranspeptidase (GT)
  M: < 80 U/l = 0 80-100 U/l = 1 >100 U/l = 3
  K: < 50 U/l = 0 50- 80 U/l = 1 > 80 U/l = 3

En score på fem eller mer regnes som positiv.

Audit-alkoholspesifikt instrument

1. Hvor ofte drikker du alkohol?

6. Hvor ofte i løpet av siste år har du trengt en drink om morgenen for å komme i gang etter en sterk drikking dagen før?

Aldri

0

Aldri

0

Månedlig eller sjeldnere

1

Sjeldnere enn månedlig

1

To til fire ganger i måneden

2

Noen ganger i måneden

2

To til tre ganger i uken

3

Noen ganger i uken

3

Fire ganger i uken eller mer

4

Daglig eller nesten daglig

4

2. Hvor mange drinker tar du på en "typisk" drikkedag?

7. Hvor ofte i løpet av siste år har du hatt skyldfølelse eller samvittighetsnag på grunn av drikking?

1 - 2

0

Aldri

0

3 - 4

1

Sjeldnere enn månedlig

1

5 - 6

2

Noen ganger i måneden

2

7 - 8

3

Noen ganger i uken

3

10 eller flere

4

Daglig eller nesten daglig

4

3. Hvor ofte drikker du seks drinker eller mer på en gang?

8. Hvor ofte i løpet av siste år har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før p.g.a. drikking?

Aldri

0

Aldri

0

Sjeldnere enn månedlig

1

Sjeldnere enn månedlig

1

Noen ganger i måneden

2

Noen ganger i måneden

2

Noen ganger i uken

3

Noen ganger i uken

3

Daglig eller nesten daglig

4

Daglig eller nesten daglig

4

4. Hvor ofte i løpet av siste år var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?

9. Har du eller noen blitt skadet som følge av din drikking?

Aldri

0

Nei

0

Sjeldnere enn månedlig

1

Ja, men ikke i løpet av siste år

2

Noen ganger i måneden

2

Ja, i løpet av siste år

4

Noen ganger i uken

3

 

 

Daglig eller nesten daglig

4

 

 

5. Hvor ofte i løpet av siste år unnlot du å gjøre ting du skulle gjøre på grunn av drikking?

10. Har en slektning eller venn, eller lege (eller annen helsearb.) engstet seg over drikkingen din, eller antydet at du burde redusere?

Aldri

0

Nei

0

Sjeldnere enn månedlig

1

Ja, men ikke i løpet av siste år

2

Noen ganger i måneden

2

Ja, i løpet av siste år

4

Noen ganger i uken

3

 

 

Daglig eller nesten daglig

4

 

 

En score på 11 eller mer regnes som positiv. Totalscore:……………..


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.