Flytskjema løsemiddelskadeutredning

Flytskjema for utredning av løsemiddelskader
Flytskjema for utredning av løsemiddelskader

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Utarbeidet av arbeidsgruppen som har arbeidet med mal for utredning av løsemiddelskader

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.