Vedlegg 1 til "Utredning av personer med mistenkt astma bronkiale"

Plager fra luftveiene

1

Hoster eller harker (kremter) du vanligvis om morgenen?

Ja Nei

2

Hoster du vanligvis ellers om dagen?

Ja Nei

3

Har du vanligvis oppspytt når du hoster eller harker?

Ja Nei

4

Hoster du daglig til sammen 3 måneder eller lenger i løpet av året?

Ja Nei

5

Har du i løpet av de siste par årene i forbindelse med forkjølelse
hatt hoste eller oppspytt som har vart mer enn 3 uker?

Ja Nei
    En gang Flere

6

Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i motbakker?

Ja Nei

7

Blir du tungpusten når du går opp 2 etasjer i vanlig fart?

Ja Nei

8

Blir du tungpusten når du går i vanlig fart på flat mark?

Ja Nei

9

Blir du tungpusten når du sitter i ro?

Ja Nei

10

Hender det at du får anfall av tung pust?

Ja Nei

11

Har du noen gang hatt piping (pipelyd) i brystet?

Ja Nei

12

Har du hatt øvre luftveisinfeksjon (forkjølet, tett nese, sår hals)
de siste 3 ukene?

Ja Nei

13

Har du noen gang hatt luftveisplager (hoste oppspytt, tung pust,
pipelyd) i forbindelse med arbeid?

Ja Nei

14

Hvis svaret er ja på forrige spørsmål, hadde du da bedring av symptomene
ved fravær fra arbeidsstedet (for eksempel i helger, ferier etc.)?

Ja Nei

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
  • Finn Levy, overlege, Ullevål sykehus, Oslo

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.