Selger

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Alle typer selgere, men hovedsakelig de med oppsøkende virksomhet.

Mulig eksponering

Fysisk

Psykososialt

 • Overtid
 • Ubekvem arbeidstid
 • Mye borte fra hjemmet
 • Prestasjonskrav, salgspress
 • Avvisning fra kunder
 • Isolasjon i forhold til resten av organisasjonen
 • Statistisk kommer selgere dårlig ut på levekårsundersøkelsen mht jobbtilfredshet og jobbtrivsel1

Annet

 • Livsstilfaktorer
  • Høy andel med røykere
  • Uregelmessig kosthold
  • Mye ferdigmat
  • Manglende mulighet til regelmessig fysisk aktivitet (organisert idrett)
  • Stor eksponering for miljøer hvor alkohol brukes mye
 • Ulykker
  • Trafikkulykker

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Ischemisk hjertesykdom forekommer noe hyppigere blant selgere som yrkesgruppe, og studier peker på uheldige livsstilfaktorer som også er tilstede i denne gruppen snarere enn klassiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Lave ryggsmerter er kjent økt hos yrkesaktive som tilbringer mye tid i bil.
 • På yrke- og dødelighetsstatistikken kommer selgere nokså gjennomsnittlig ut både på total dødelighet og på årsaksspesifikk dødelighet for tidsrommet 1990-20002.

Helseovervåking

Arbeidsplassen

 • Informasjon om livsstilfaktorer (røyking, kosthold og fysisk aktivitet) og disses effekt på helse
 • Legge forhold til rette for fysisk aktivitet
 • Fellesskapsbevarende tiltak som medarbeidersamtaler, tilgjengelige fellesmøter og andsre tiltak som kan bedre lav jobbtilfredshet.1

Kilder

Referanser

 1. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Rapport No.: 16.
 2. Borgan J. Yrke og dødelighet 1960-2000. Statistisk Sentralbyrå; 2009. Rapport No.: 5.

Elektroniske databaser

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.