Selger

Hensikt og omfang

Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant selgere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

Selgeryrket kan klassifiseres i to hovedkategorier:

 • Oppsøkende virksomhet
 • Telefonsalg

Selv om disse to gruppene har noe forskjellige arbeidsmiljøutfordringer, søker veiledningen å dekke begge grupper

Mulige eksponeringer

Fysisk

 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Ensidig sittestilling (bilkjøring og telefonsalg)
 • Ensidig gjentagende arbeid (telefonsalg)
 • Støy i kontorlandskap (telefonsalg)

Psykososialt

Oppsøkende virksomhet:

 • Overtid
 • Ubekvem arbeidstid
 • Mye borte fra hjemmet
 • Isolasjon i forhold til resten av organisasjonen

Begge grupper:

 • Prestasjonskrav, salgspress
 • Avvisning fra kunder
 • Omstilling til annen døgnrytme / jetlag ved samarbeid med kunder på andre kontinenter

Annet (oppsøkende virksomhet):

 • Livsstilfaktorer
  • Uregelmessig kosthold
  • Mye ferdigmat
  • Manglende mulighet til regelmessig fysisk aktivitet (organisert idrett)
  • Stor eksponering for miljøer hvor alkohol brukes mye
 • Ulykker
  • Trafikkulykker

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • I LKU-A 2019 oppgir 11% av selgere at de har brukt medisiner mot høyt blodtrykk siste måned. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet (8,8%)1.
 • Lave ryggsmerter er kjent økt hos yrkesaktive som tilbringer mye tid i bil.
 • På yrke- og dødelighetsstatistikken ligger selgere på nivå med andre yrkesgrupper med grunn-/videregående skole.
 • Total dødelighet blant menn har imidlertid vist en lett økende tendens (SMR 0,98 i perioden 2006-2010; SMR 1,11 i perioden 2016-2020). Årsaken til dette er ikke kjent2.
 • Hos kvinner går tendensen i motsatt retning (SMR 1,41 i perioden 2006-2010; SMR 1,02 i perioden 2016-2020)2.

Forebyggende tiltak

Arbeidstakeren

 • Det er ingen forskriftsfestede krav om helseovervåkning av selgere.

Arbeidsplassen

 • Informasjon om livsstilfaktorer (røyking, kosthold og fysisk aktivitet) og disses effekt på helse
 • Informasjon om behov for variasjon i arbeidsstillinger, tilrettelegge for mikropauser
 • Fellesskapsbevarende tiltak som medarbeidersamtaler, tilgjengelige fellesmøter og andre tiltak.

Kilder

Referanser

 1. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Faktabok om arbeidsmiljø og helse. Oslo, 2021. stami.no
 2. Texmon I. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000. Statistisk sentralbyrå, 2022. www.ssb.no

Fagmedarbeidere

 • Merete Drevvatne Bugge, avd. overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakere på Januarkurset 2022

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.