Bilmekaniker

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Biloppretter: Utfører arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Kalles også bilskadereparatør.
 • Billakkerer: Reparerer eller endrer lakk på kjøretøy
 • Bilmekaniker: Søker, finner og utbedrer feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

Psykisk

 • Stress, høyt arbeidspress

Annet

 • Skader
 • Uønskede hendelser

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

Overvåking

Arbeidstakeren

Avhengig av risikovurdering etter eksponeringskartlegging kan følgende være aktuelle:

Arbeidsplassen

 • Stoffkartotek med datablad over alle kjemiske midler brukt i bedriften skal finnes og brukes
 • Lakkprodukter, sparkel, rengjøringsmidler, bruk av glassfiber bør få spesiell oppmerksomhet
 • Måling av eksponering av løsemidler bør vurderes
 • Måling av støv og partikkelholdighet i inneklima bør vurderes
 • Støymåling bør utføres
 • Bruk og valg av verneutstyr bør kontrolleres og sammenholdes med resultat av kartlegging
 • Pusteluftkvalitet i lakkboks må kontrolleres

Kilder

Kompetansemiljø

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Merete Drevvatne Bugge, Overlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.