Asbestbetinget lungesykdom

Hvem er utsatt for asbest?

I dag bruker man nesten ikke asbest, men tidligere var det et vanlig brukt stoff i eternitt og isolasjon. Det ble også brukt i bremsebånd, skipsmaskiner, ovner og ulike typer vedlikeholdsarbeid.

De som nå arbeider med asbest, er hovedsakelig asbestsanerere, men også andre håndverkere, som snekkere, elektrikere og rørleggere kan komme borti gammel asbest i forbindelse med reparasjoner.

Symptomer

Graden av skade henger nøye sammen med den totale mengden asbest man har vært utsatt for gjennom årene. Det kan ta mange år før man merker noe, og derfor er det viktig å kartlegge arbeidsmiljøet også ved tidligere arbeidsplasser. Symptomer kan være lokale symptomer fra brystregionen, som smerte, hoste og tungpustenhet, og generelle symptomer som tretthet og redusert kapasitet.

Diagnostikk

Hvis sykehistorien støtter mistanken, kan man gjøre en billedundersøkelse av lungene, noe som i de aller fleste tilfeller vil kunne avklare saken.

Skal du jobbe med asbest?

Alle personer som skal jobbe med asbest skal

  • ha opplæring om asbest og bruk av verneutstyr
  • ha helseundersøkelse med røntgen før man settes til arbeid med asbest
  • ha regelmessig samtale med lege og lungefunksjonsundersøkelse

Oppfølging av asbesteksponerte

Alle personer som har vært utsatt for asbest, skal ifølge asbestforskriften følges opp på følgende måte:

  • Helseundersøkelse hos lege med noen års mellomrom
  • Overvåkning av lungefunksjonen (spirometri).
  • Det oppfordres til å ta kontakt med lege tidlig ved eventuelle symptomer.

Behandling

Det finnes ingen behandling som kan reparere de skadene som allerede er skjedd i lungene. Men det er viktig å hindre at mer alvorlig sykdom oppstår. De fleste med asbestbetinget lungesykdom utvikler ikke annen asbestbetinget sykdom, men personer som i tillegg røyker, har økt risiko for lungekreft. Derfor er røykestopp det absolutt viktigste tiltak man kan iverksette. Dette vil minske risikoen for lungekreft betraktelig. Det er også viktig å unngå enhver fortsatt eksponering for irriterende støv eller andre lungeirriterende stoffer.

Erstatning?

Man kan ha krav på økonomisk erstatning, og legen vil kunne gi deg informasjon og rådgivning om rettigheter og framgangsmåte.

Vil du vite mer?

  • Arbeidsmedisinsk veiledning om Asbest 

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.