Arbeidsrelatert kreftsykdom

Hva kan forårsake kreft på en arbeidsplass?

Det finnes mange forskjellige typer kreft, og oftest er det flere årsaker til at en person utvikler kreftsykdom. Noen mennesker har en jobb som gjør at de kommer i kontakt med stoffer som kan være skadelige for kroppen. Derfor er det gjort mange forsøk på å finne en sammenheng mellom arbeidsmiljø og kreftsykdom. I dag er det f.eks allment akseptert at

  • Høy eksponering for nikkelsalter er en viktig årsak til utvikling av kreft i nese/bihuler.
  • Stoffet benzen, som bl.a. finnes i bensin, kan forårsake blodkreft.
  • Lungekreft skyldes ofte tobakksrøyking, men kan også være forårsaket av stoffer man har vært i kontakt med på arbeidsplassen.
  • Kreft i brysthinnen, bukhinnen eller hjerteposen skyldes ofte at man har vært utsatt for stoffet asbest.

På den annen side finnes det mange kreftformer som ikke skyldes yrkesmessig eksponering, og i mange tilfeller er man usikre på om det kan være noen sammenheng. Det betyr også noe hvor lenge og hvor ofte man utsetter seg for disse stoffene.

Som man skjønner, er det ofte vanskelig å finne ut om en kreftsykdom er forårsaket av arbeidsmiljøet. Det som gjør det ekstra vanskelig, er at det kan ta mange år før man utvikler kreft etter å ha vært i kontakt med kreftfremkallende stoffer.

Hvorfor er det viktig å finne ut om kreft kan skyldes forhold på arbeidsplassen?

Den mest effektive måten å bekjempe kreft på, er å hindre at sykdommen oppstår. Det kan oppnås ved å fjerne de kreftfremkallende stoffene fra arbeidsmiljøet. Men, det er også av stor betydning at en yrkesmessig årsak påvises etter at sykdommen har oppstått. Først og fremst fordi man kan hindre at flere arbeidstakere ved bedriften blir syke, men også fordi man kan ha krav på økonomisk erstatning. Opplysning om erstatningsrettigheter og veiledning i forhold til disse kan man få fra bedriftslegen

Hvilke symptomer kan man få av kreftsykdom?

Det er umulig å beskrive slike symptomer i detalj fordi det er så mange ulike typer kreft. Det finnes imidlertid noen varselsymptomer som du bør vite om, og som bør få deg til å oppsøke lege. Her er noen av dem

  • Ufrivillig vekttap
  • Dårlig matlyst
  • Blod i avføringen
  • Sår som ikke vil gro

Hvis du er interessert i å vite mer om bestemte kreftformer, finnes det informasjon om disse som du kan få hos bedriftslegen din.

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.