Vedlegg 1 til Isocyanater

Noen vanlige diisocyanater angitt med cas. nr., damptrykk og vanlige bruksområder

StoffDamptrykk mm Hg (20°C)Vanlige bruksområder
Toluen-diisocyanat (TDI) 26471-62-50,02Fleksibelt skum (skumgummi), lim, maling
Metylendifenyl-diisocyanat (MDI) 101-68-9< 10-5Stivt skum (isoleringsskum), lim, fugemasse, maling og lakk
Isoforon-diisocyanat (IPDI) 4098-71-90,0003Maling og lakk (billakk)
Heksametylen-diisocyanat (HDI) 822-06-00,02Maling og lakk (billakk), lim

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.