Vedlegg til Inneklima - luftkvalitet

Viktige nasjonale referanser og lenker

Viktige faglige lenker for inneklima internasjonalt

Om skolebygninger og barnehager

Fukt

Termisk inneklima


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.