Henvisning til arbeidsmedisinsk sykehusavdeling

Hvem kan henvise?

 • Leger
 • NAV
 • Forsikringsselskaper

Henvisningsgrunn

 • Mistenkt arbeidsrelatert sykdom
 • Mistenkt miljørelatert sykdom
 • Sakkyndigvurdering ved søknad om godkjenning av yrkessykdom
 • Yrkesveiledning knyttet til helseplager

Det er ofte ønskelig at pasientens diagnose er avklart før henvisning, men det er ingen forutsetning og heller ikke alltid nødvendig. Ved enkelte tilstander, som ved løsemiddelskade og HAVS, gjøres derimot fullstendig utredning ved de arbeidsmedisinske avdelingene, og det er ikke nødvendig med diagnoseavklaring på forhånd. Ved tvil kan de arbeidsmedisinske avdelingene kontaktes for diskusjon og råd.

Arbeidsmedisinske avdelinger i Norge

 • Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Avd. for forebyggende medisin, Miljø- og arbeidsmedisin, Pb. 4956 Nydalen, 0424 Oslo. (Besøksadr.: Kirkeveien 166, Bygg 19 inng. B, Oslo), Tlf.:22117935.
 • STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Pb 8149 Dep, 0033 Oslo. (Besøksadr.: Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo). Tlf.:23195100.
 • Sykehuset Telemark HF, Seksjon for arbeidsmedisin, Postboks 2900 Kjørbekk (Besøksadr.: Ulefossvn. 55), 3710 Skien. Tlf.:35003117.
 • Haukeland Universitetssykehus, Yrkesmedisinsk avd., Pb. 1400, N-5021 Bergen. Tlf.:55973875.
 • St. Olavs Hospital, Arbeidsmedisinsk avd., Pb. 3250 Sluppen, 7006 Trondheim. Tlf.:72571314.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Arbeids- og miljømedisinsk avd., Pb 16, 9038 Tromsø. Tlf.:77627360

Nyttige opplysninger i henvisningen

 • Diagnose med kort spesifisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av mistenkte arbeidsrelaterte symptomer, inkludert debut og utvikling
 • Kort oversikt over tidligere og nåværende arbeidsforhold
 • Eventuell trygdestatus
 • Beskrivelse av eksponering i arbeid, hva, hvor lenge, hvor ofte?

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget
 • Christin Ørbeck Sørheim, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Anna Aminoff, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Randi Olsen, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Gerd Sissel Andorsen, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lise Sørbø, Fagsjef HMS, Hjelp 24 HMS
 • Karl Færden, overlege, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Miljø og yrkesmedisin
 • Jan Haanes, avd.overlege, Arbeids- og miljømed. avd., Universitetssykehuset Nord-Norge.

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.