BHTs meldeplikt ved smittsomme sykdommer

Hensikt og omfang

 • Smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet.

Beskrivelse

Melding av gr. A-sykdommer

 • Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet.
 • Legene benytter et eget skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det medisinsk-mikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig sykdom.
 • Meldingen fra legene går i kopi til kommunelegen i pasientens bostedskommune. I disse gruppene finnes over 50 ulike smittsomme sykdommer.

Melding av gr. B-sykdommer

 • Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet uten pasientens navn og fødselsdato.
 • I denne gruppa finnes sykdommene gonore, hivinfeksjon og syfilis.

Melding av gr. C-sykdommer

 • I denne gruppa finnes bare to sykdommer, genital chlamydiainfeksjon og influensaliknende sykdom.
 • Antallet påviste tilfeller av genital chlamydiainfeksjon meldes en gang i året fra alle de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene.
 • Antall tilfeller av influensaliknende sykdom og deres kjønns- og aldersfordeling meldes hver uke i vitnerhalvåret fra om lag 200 utpekte legekontorer.

Kilder

 • Mer om melding, varsling, meldeskjemaer og lovverk finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside i Smittevernboka. Se kap. 4.

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.