Førerkortinnehavere, varsling om ikke oppfylte helsekrav

Hensikt og omfang

  • Hensikten med veiledningen er å sikre at legen gir de lovpålagte informasjoner på en juridisk og etisk korrekt måte, når personer ikke tilfredsstiller de helsemessige krav til førerkort

Beskrivelse

  • Ved midlertidig svekkelse under 6 måneder, gjøres innehaver oppmerksom på at han ifølge førerkortforskriftens vedlegg 1, §2 ikke har lov til å føre motorvogn
  • Ved varig svekkelse over 6 måneder, skal legen gi skriftlig varsel til innehaveren og fylkeslegen
    • Standardbrev kan brukes når advarsel gis
  • Melding skal sendes fylkeslegen sammen med andre relevante opplysninger
  • Kopi av advarselen arkiveres i pasientens journal. Opplysninger om at melding er sendt fylkeslegen skal noteres i journalen

Informasjon til førerkortinnehaver

Hva finnes av skriftlig informasjon til førerkortinnehaver

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

  • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
  • Thomas R. Thomassen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.